fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
3
december

Passend Onderwijs

Beste collega’s en ouders,

In de afgelopen tweeënhalve week heeft de inspectie ons Samenwerkingsverband 28.04 bezocht om te ervaren hoe Passend Onderwijs vorm krijgt in de Hoeksche Waard. 

De inspectie en wij danken degenen die constructieve feedback gedeeld hebben tijdens de rondetafelgesprekken (1/11/2019) en de wijze waarop collega’s, ouders en leerlingen openhartig en enthousiast iets hebben laten zien van en verteld hebben over Passend Onderwijs tijdens de verificatiebezoeken aan OBS Het Driespan, OBS Onder de Wieken, CBS De Bouwsteen en CBS De Molenwiek (7/11/2019 en 8/11/2019) en tijdens de gesprekken met de OPR en OC (18/11/2019) . 

Hoewel het officiële rapport nog even op zich laat wachten, willen we hierbij toch al enige resultaten met jullie delen. De inspecteurs zijn blij met de wijze waarop wij in de Hoeksche Waard Passend Onderwijs vormgeven. Zij hebben het kwaliteitsgebied Resultaten (OR) beoordeeld als goed: alle Hoeksche Waardse leerlingen in de basisschoolleeftijd hebben dankzij een ieders deskundigheid en inzet een passende onderwijsplek. Kernvraag is steeds: wat zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van deze leerling en wat betekent het antwoord op die vraag voor mijn handelen als professional? 

De inspectie heeft de standaarden binnen het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en Ambitie (KA) als volgt beoordeeld: kwaliteitszorg (voldoende), kwaliteitscultuur (goed) en verantwoording en dialoog (voldoende). Er is een gedragen, duurzaam Passend Onderwijsbeleid. De scholen bieden een brede basisondersteuning, die zij via hun schoolondersteuningsprofielen (SOPs) naar ouders communiceren. Teams hebben autonomie in het arrangeren van ondersteuning, waarover zij zich financieel en inhoudelijk verantwoorden richting de directie van het samenwerkingsverband. 

Kortom: een resultaat om met elkaar trots op te zijn! Complimenten aan een ieder, die dagelijks een bijdrage levert aan Passend Onderwijs in de Hoeksche Waard!

Deel aub deze mail met je team, de ouders, de onderwijsassistenten, de externe experts enz.

Nogmaals dank voor ieders betrokkenheid en inzet en m.n. de dames en heren voor de klas. Zij doen er toe!

 

Tezijnertijd zullen we het definitieve rapport delen, dat ook een aantal vragen voor verdere ontwikkeling van Passend Onderwijs bevat.