fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingenraad

Leerlingenraad Molenwiek

Onze leerlingenraad stelt zich even voor:


Florian: Ik zit in groep 6 en ik zit in de leerlingenraad omdat: 
Ik wel goede ideeën heb.Vind ik zelf!

Benjamin: Ik zit in groep 5.Ik wou in de leerlingenraad :
Omdat ik het leuk vind om goede ideeën te verzinnen.

Tibbe: Ik zit in groep 5.Ik wou in de leerlingenraad omdat:
Om de school te kunnen verbeteren.

LieveIk zit in groep 7.Ik zat vorig jaar ook in de leerlingenraad.Ik vind het leuk omdat je mee mag bepalen met de school en de juffen.Ik vind ook dat je sommige dingen die de leerlingen graag willen kan waarmaken.

Levie: Ik zit in groep 8 ik ben 12 jaar en zit in de leerlingenraad omdat:Ik er vorig jaar ook in zat en dat vond ik een super ervaring. Ik kan goed mijn mening geven over dingen.

Ik kan goed naar de meningen van anderen luisteren.En ik vind het leuk om dingen voor de school te doen.

Kyra: Ik zit in groep 8.Ik wou in de leerlingenraad omdat:

Omdat het me erg leuk leek om dingen mee te kunnen bespreken met een paar anderen over de school.En ook omdat je zelf leuke nieuwe ideeën mag verzinnen voor de school

Jelte: Ik zit in groep 6.En wou in de leerlingenraad omdat: Ik heb goede ideeën zoals goede doelen op het plein. Ik hoopte dat ik goed bij de leerlingenraad paste.


Wat verstaan we onder een leerlingenraad?

Een leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.

Opzet en organisatie van een leerlingenraad

Samenstelling van de leerlingenraad / verkiezingen
Elke leerling van groep 5, 6, 7 en 8 kan zich kandidaat stellen. De leerlingenraad wordt zo samengesteld dat alle 4 de groepen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd.

Ieder jaar worden de verkiezingen in september georganiseerd. Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 moeten hun stem uitbrengen. De stemming gebeurt geheim. De gekozen raad kiest een voorzitter en een secretaris.

Wat kan zoal op de agenda van de leerlingenraad komen?

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt.

De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school zelf  agendapunten in.

De leerlingenraad moet actief aan de slag om de onderwerpen die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren bv door een ideeënbus of een enquette.

Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. zijn:

  • praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen
  • een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) organiseren
  • de sfeer op school bespreken en verbeteren
  • de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken
  • initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten