fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolvakanties

SCHOOLJAAR 2023-2024

 

  eerste vakantiedag laatste vakantiedag
     
Herfstvakantie maandag, 16 oktober 2023 vrijdag, 20 oktober 2023
Kerstvakantie maandag, 25 december 2022 vrijdag, 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie maandag, 19 februari 2024* vrijdag, 23 februari 2024
Pasen vrijdag, 29 maart 2024 (Goede Vrijdag) maandag, 1 april 2024** (Tweede Paasdag)
Meivakantie maandag, 29 april 2024 vrijdag, 10 mei 2024
Hemelvaart (valt in meivakantie)  
Pinksteren maandag, 20 mei 2024 maandag, 20 mei 2024
Zomervakantie maandag, 15 juli 2024*** vrijdag, 24 augustus 2024
   
Vrijdag 16 februari 2024 is er een lesvrije dag, dit is voorafgaand aan de voorjaarsvakantie!
**  Na Tweede Paasdag is er een studiedag gepland (2 april). De lln. gaan woensdag 3 april weer naar school.
***  Vrijdag 12 juli is een vrije dag als er geen calamiteiten zijn geweest. Dit wordt ongeveer 3 weken voor het eind van het schooljaar bepaald. Houd hier rekening mee met het boeken van uw vakantie!
     
Studie- en lesvrije dagen    
maandag  25 september 2023  
vrijdag  17 november 2023  
woensdag 6 december 2023  
maandag  29 januari 2024  
vrijdag 16 februari 2024  
dinsdag  2 april 2024  
vrijdag 21 juni 2024