fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Wie zijn wij

In het kort!

De Molenwiek is een open christelijke basisschool in Mijnsheerenland met ongeveer 200 leerlingen. De school ligt centraal gelegen in het dorp en is gehuisvest in Multifunctioneel Centrum Dorpshart waar o.a. ook een sporthal, kinderdagverblijf, bibliotheek en buurtcentrum te vinden is. 

We hanteren een leerstofjaarklassensysteem; in schooljaar 2023/2024 zijn de leerlingen verdeeld over acht groepen. Groep 1 en 2 zijn gecombineerd in twee groepen 1/2. De groepsgrootte ligt rond de 22 leerlingen, alleen groep 7 en 8 hebben rond de 30 leerlingen.

Het team bestaat uit 20 teamleden met een ondersteunende of lesgevende taak.

De school hanteert een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school overblijven.

Om 8.30 uur wordt er gestart met de lessen, m.u.v. woensdag zijn alle leerlingen om 14.20 uur uit. Op woensdag duren de lessen tot 12.30 uur.

Er is een nauwe samenwerking met Kibeo. Zij verzorgen voor- en naschoolse opvang in het MFC Dorpshart, maar ook zijn er activiteiten samen met de oudste peutergroepen van Kibeo en de kleutergroepen van de Molenwiek. Hiermee proberen we de overstap naar de basisschool zo klein mogelijk te maken. 

Elke dag werkt een bevlogen team hard aan de ontwikkeling van uw kind. Wij geloven dat elk kind een talent heeft. Het is de kunst ieder zijn talent te laten ontdekken én hier trots op te laten zijn. Samen, in een veilige omgeving, bouwen aan zelfvertrouwen om je draai te vinden in het leven. 

We zijn trots op onze school en trots op onze leerlingen. Niet voor niets zeggen we:

 

Vind je draai op de Molenwiek!