fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbetrokkenheid

 Ouders op De Molenwiek

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast.
Ook doen we als school een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen.
Ouders zijn namelijk op vele manieren actief in de school.
Een moderne basisschool kan niet zonder deze ouderhulp. Ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd. Bij alle activiteiten blijven de leerkrachten te allen tijde verantwoordelijk.
Een paar voorbeelden waarbij we de hulp van ouders goed kunnen gebruiken:
·         de gezelschapsspelletjes in groep 1 en 2
·         de techniekochtenden
·         het begeleiden van groepjes bij de sportdag
·         ons jaarlijks project
·         het begeleiden van sportactiviteiten
·         het instuderen van een musical voor de afscheidsavond van groep 8
·         het vervoer en de begeleiding bij excursies
·         het schoonmaken van kleutermaterialen
 

Contacten school en ouders
ParnasSys is het leerlingvolgsysteem dat wij gebruiken om leerlingen te volgen. In dit leerlingvolgsysteem zit ook een ouderportaal waarin ouders informatie over hun kinderen kunnen inzien. Het ouderportaal van ParnasSys bestaat uit verschillende modules.
Alle ouders van de Molenwiek hebben (krijgen) een inlogcode voor deze website.

Inloggen
Nadat u bent ingelogd kunt u via 'account' een eigen wachtwoord instellen. Inlogcode kwijt? 
Mail dan naar: m.vandaal@csgdewaard.nl .nl voor een nieuwe code.

Wat kunt u zien in het ouderportaal van ParnasSys?
- Absenties: hier vindt u alle doorgegeven absenties van uw kind. Bijvoorbeeld van wanneer uw kind ziek was
- Leerlinggegevens: hier kunt u de toetsgegevens van uw kind zien.
- Groep: hier kunt u zien bij welke kinderen uw kind in de klas zit
- Contactgegevens: hier staan de contactgegevens van uzelf en de school