fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar werken we aan

Waar staan we als Molenwiek voor?

Wij vinden het belangrijk dat kinderen bij ons op school veilig en geborgen zijn. Kinderen moeten zich op school “thuis” voelen. Openheid tussen leerkrachten, leerlingen en ouders is hierbij van cruciaal belang. Tevens vinden wij het belangrijk dat we als gelijken met elkaar omgaan. Orde en rust zijn daarin onontbeerlijk, evenals respect en waardering voor elkaar. Ook in een eventueel “anders-zijn”. 


De Molenwiek is ook een school waar het “leren” centraal staat en die een goede aansluiting waarborgt voor het vervolgonderwijs. 
Binnen ons leerstofjaarklassensysteem organiseren we het onderwijs zo, dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen,en een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen. Hierbij gebruiken wij de chromebooks. 


Een belangrijk onderdeel van het onderwijs op De Molenwiek is het zelfstandig werken.
Dit begint in groep 1 met het kiesbord en eindigt in groep 8 met de blokkaart voor een week. 
Naast lezen, rekenen en taal neemt ook de ontwikkeling van de creativiteit op school een belangrijke plaats in.