fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar werken we aan

 

Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het Schoolplan voor 2023-2027. Hierin komen onze belangrijkste ambities voor de komende vier jaar. Deze ambities geven de richting aan en zijn het uitgangspunt voor concrete (jaar)plannen en actiepunten.

De basis voor het schoolplan is onze visie. Wat vinden wij belangrijk en hoe willen we dat in ons onderwijs, in onze school, tot uiting brengen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen bij ons op school zich veilig en geborgen voelen. We willen een fijne en leerzame plek bieden voor de kinderen uit en rondom ons dorp. Maar met het aanbieden van een breed aanbod met veel aandacht voor de kernvakken rekenen, lezen en spelling, sociale vaardigheden en uiteenlopende creatieve lesactiviteiten, bieden we de leerlingen een stevig fundament om zich buiten hun vertrouwde omgeving te kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en volwaardige deelnemers aan de maatschappij.