fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar werken we aan

De basis voor het schoolplan is onze visie. Wat vinden wij belangrijk en hoe willen we dat in ons onderwijs, in onze school, tot uiting brengen. Dit staat beschreven in ons Schoolplan 2023-2027. Onze ambities geven hierbij de richting aan en zijn het uitgangspunt voor concrete (jaar)plannen en actiepunten.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen bij ons op school zich veilig en geborgen voelen. We willen een fijne en leerzame plek bieden voor de kinderen uit en rondom ons dorp. Maar met het aanbieden van een breed aanbod met veel aandacht voor de kernvakken rekenen, lezen en spelling, sociale vaardigheden en uiteenlopende creatieve lesactiviteiten, bieden we de leerlingen een stevig fundament om zich buiten hun vertrouwde omgeving te kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en volwaardige deelnemers aan de maatschappij.