fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze identiteit

De Molenwiek maakt deel uit van stichting CSG De Waard. De stichting heeft een gemeenschappelijke overtuiging, maar in elke school is er ruimte voor een eigen cultuur.

De Moleniwek is een moderne en open christelijke school waar de Bijbel een inspiratiebron voor ons denken, doen en handelen. Hierbij vinden we het belangrijk als gelijken met elkaar om te gaan, zodat iedereen ziech veilig en vertrouwd mag voelen.

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs, verhalen uit de Bijbel krijgen hierbij structueel aandacht. Er is een sterke relatie tussen levenschouwelijke vorming, sociaal-emotionele vorming en actief burgerschap. 

Bijzondere hoogtepunten in de school zijn o.a. de verschillende projecten en vieringen die we met elkaar en met de kerk worden uitgevoerd.