fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze identiteit

De Molenwiek is een Christelijke school.

De Bijbel is een inspiratiebron voor ons denken, doen en handelen. De dag wordt begonnen met een dagopening en afgesloten met een gezongen of gesproken gebed. Op de laatste vrijdag van de maand vindt er een maandsluiting  plaats waarbij het lied van de maand gezongen wordt.