fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

OUDERBIJDRAGE

Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals een schoolkamp, excursies, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten.
Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden betaald. De ouderbijdrage wordt vastgelegd in de “Overeenkomst Ouderbijdrage”.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een schooljaar en wordt stilzwijgend verlengd wanneer er geen veranderingen zijn.
Ouders die niet in staat zijn de ouderbijdrage (geheel) te voldoen, kunnen gebruik maken van een reductie- of kwijtscheldingsregeling.
Daartoe kunnen zij contact opnemen met de directeur van de school.

De ouderbijdrage is €50,00 per kind inclusief schoolreisje, bijdrage feesten, afscheid en verjaardagen. Als de kinderen op kamp gaan is de ouderbijdrage €100,00 inclusief kamp.