fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

 

Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals een schoolkamp, excursies, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden betaald. De bijdrage is vrijwillig, leerlingen worden nooit uitgesloten van schoolactiviteiten. 

De ouderbijdrage voor leerlingen uit groep 1 t/m 7 bedraagt schooljaar 2023-2024 €55,00 per kind. Dit is inclusief de schoolreis.

De ouderbijdrage voor groep 8 is dit jaar €105,00 per kind. Dit is inclusief het kamp.

Aan het begin van het schooljaar, of bij instroom gedurende het schooljaar, ontvangt u via de ouderraad meer informatie over de bijdrage, het rekeningnummer van de ouderraad is:

NL81RABO 0369947576 t.n.v. ouderraad Molenwiek, o.v.v. naam en groep van uw kind.