fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schooltijden

De school hanteert een continurooster.

Dit houdt in dat alle leerlingen overblijven en onder begeleiding van de leerkracht de meegebrachte lunch nuttigen.
De schooltijden zijn voor zowel onder- als bovenbouwleerlingen gelijk.

We vinden het op de Molenwiek belangrijk dat het eten tussen de middag een rustmoment is.
Om die reden kiezen we ervoor om de kinderen te laten eten onder begeleiding van de eigen leerkracht. 

De schooltijden zijn 8.30 uur tot 14.20 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Op woensdag zijn de schooltijden van 8.30 uur tot 12.30 uur.

De kinderen in de groepen 3 t/m 8 hebben 2 x 15 minuten pauze en 20 minuten lunchtijd.
In de groepen 1 en 2 zijn de pauzes en de lunchtijd geïntegreerd in het dagprogramma.