fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

OR Algemeen

OUDERRAAD

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die allerlei activiteiten namens het personeel organiseren, coördineren en ondersteunen. Deze activiteiten bestaan o.a. uit: vieringen van sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes, sportdag enz.

Een belangrijke taak van de OR is het contact tussen u en de school bevorderen.

Indien nodig behartigt de raad uw belangen en die van de kinderen bij de medezeggenschapsraad (MR).

De ouderraad kan de MR informeren over zaken die bij het bestuur onder de aandacht gebracht moeten worden.
De ouderraad komt gemiddeld één keer per twee maanden bij elkaar.
Bij deze vergaderingen is ook altijd één teamlid aanwezig. De bijeenkomsten zijn openbaar.

 

Enkele taken van de ouderraad:

 • kan adviezen uitbrengen aan de medezeggenschapsraad of aan het team.
 • ondersteunt bij het organiseren en/of uit werken van

binnen- en buitenschoolse activiteiten.

 • betrekt andere ouders bij de uitvoering van activiteiten.

 

Leden ouderraad:

 • Karin Lafeber (voorzitter)
 • Rebecca Nobel (secretaris)
 • Marieke de Jong (penningmeester)
 • Jolanda van der Linden
 • Mariska Koene
 • Jochebed Essenboom
 • Frederike Hogekamp
 • Charlotte Schuurmans
 • Marjolein Vermaas

 

E-mail: molenwiekor@gmail.com