fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

OR Algemeen

OUDERRAAD

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die allerlei activiteiten namens het personeel organiseren, coördineren en ondersteunen. Deze activiteiten bestaan o.a. uit vieringen van Sinterklaas, Kerst en Pasen. Maar wij zijn ook betrokken bij schoolreisjes, sportdagen en andere activiteiten.

Een andere taak van de OR is het contact tussen u en de school te bevorderen. Indien nodig behartigt de raad uw belangen en die van de kinderen bij de medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad kan de MR informeren over zaken die bij het bestuur onder de aandacht gebracht moeten worden. 

De ouderraad:

 • Kan adviezen uitbrengen aan de medezeggenschapsraad of aan het team.
 • Ondersteunt bij het organiseren en/of uit werken van binnen- en buitenschoolse activiteiten.
 • Betrekt andere ouders bij de uitvoering van activiteiten.

Ouderbijdrage

Ieder jaar betaalt u voor ieder kind de ouderbijdrage van €55 of €105 (voor de kinderen die op kamp gaan). Dit bedrag betaalt u aan de ouderraad zodat wij alle activiteiten op school kunnen organiseren, inclusief het schoolreisje. U kunt de ouderbijdrage overmaken aan: Stichting Ouderbijdragen de Waard, NL81RABO0369947576. Lees hier meer over de ouderbijdrage.

Leden

 • Karin Lafeber (voorzitter)
 • Jolanda van der Linden (penningmeester)
 • Marjolein Vermaas
 • Josje Dekker
 • Mirjam Krijgsman
 • Margreet van Asperen
 • Denise Lesierse
 • Esther de Rooij
 • Chantal Noordijk
 • Priscilla Langerak
 • Angela Romijn
 • Charlotte Smit