fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pestprotocol

Het handelen van de leerkrachten op pedagogisch en didactisch gebied is zoals eerder beschreven helder bepaald en vastgelegd. Toch kan dit handelen niet altijd voorkomen dat de emotionele of sociale veiligheid in het gedrang komen. Als plagen pesten dreigt te worden, komen we meteen in actie! Stappen die genomen worden staan verwoord in het Gedragsprotocol dat op school ter inzage ligt. 

BIJ VERMEEND PESTEN WERKEN WE STEEDS VANUIT EEN VIJFSPORENBELEID:

 

  1. DE PESTER WORDT AANGEPAKT
  2. DE GEPESTE WORDT GESTEUND EN BEGELEID
  3. DE GROTE GROEP LEERLINGEN DIE ERBUITEN STAAT, WORDT BETROKKEN BIJ DE OPLOSSING VAN HET PROBLEEM
  4. WIJ GAAN UIT VAN DE MEDEWERKING VAN DE OUDERS
  5. DE LEERKRACHTEN VAN DE SCHOOL WORDEN BETROKKEN BIJ DE AANPAK

Wij hopen hiermee naar de ouders, leerkrachten en natuurlijk naar de leerlingen duidelijkheid te geven over de gedeelde verantwoordelijkheid op dit gebied.