fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 6

Welkom in groep 6

Wij zijn een grote groep met 13 meisjes en 20 jongens dus er gebeurd bij ons altijd wat!  Juf Irma is er vier dagen in de week en juf Desirée werkt op vrijdag. Juf Desirée komt ook nog extra in de klas helpen op dinsdag en donderdag dus dat is super fijn!

Veel vakken zijn hetzelfde zoals in groep 5. Zo werken we elke dag uit ons rekenboek en leren sommen uitrekenen tot 10.0000, cijferend delen, breuken, oppervlakte en nog veel meer. 

Bij de taal zijn we dit jaar begonnen met het thema Amsterdam en leren alles over de hoofdstad. Natuurlijk zijn er nog meer thema's zoals jungle, pronkstukken, sport etc. Aan het einde van elk thema werken we aan een schrijfproject in onze stelschriften. Ook houden we dit jaar voor het eerst een spreekbeurt.

Bij spelling maken we elke les een dictee en werken uit een werkboek. We hebben al 19 categorieën geleerd in groep 4 en 5. In groep 6 leren we er nog negen bij zoals bijv. het route woord en taxi woord. Bij grammatica leren we nog meer woordsoorten zoals aardrijkskundige bijvoegelijke naamwoord en voorzetsels.

We starten dit jaar voor lezen en begrijpend Lezen met een nieuwe methode Atlantis. We moeten nog een beetje ontdekken hoe alles gaat. We zijn nu met blok 1 begonnen en dat gaat over Ontdekkingsreizen en dat is super interessant! Er zijn vier blokken in een jaar dus wat gaat er nog meer komen?

Bij de zaakvakken gaan we bij Tijdzaken verder met de tijd van de pruiken en regenten. Bij Wereldzaken leren we veel over Nederland. We hebben voor het eerst topografie en leren de topografie van Nederland en alle provincies. Het is super leuk om alles op de kaart op te zoeken. Natuurzaken is ook altijd interessant en dan hebben we het bijvoorbeeld over de natuur, het lichaam en techniek. Wel gaan we dit jaar voor het eerst toetsen maken, dus aan het einde van elk blok volgt een toets.

Als we een thema van verkeer gedaan hebben dan werken we daarna een aantal weken aan verkeer en hebben zeker één keer per jaar een praktijkles. In groep 6 leren we alle verkeersregels en hoe je moet fietsen.

In groep 6 wordt de Engelse les serieuzer en juf Irma spreekt de hele les Engels. In het begin moet iedereen daar wel even aan wennen, maar sommig praten al een aardig mondje Engels mee. Vanaf januari moeten we ook de Engelse woordjes uit ons hoofd leren en weten hoe je alles in het Engels schrijft. Er volgt dan een echte toets en gaan we gesprekjes voeren. De meeste kinderen maken van hun gesprekje een echt toneelstuk!

Natuurlijk is er ook tijd voor crea, gym en muziek in het rooster! We hebben voor gym een meester, op maandag is er een circuit van toestellen en woensdag een spelles. 

We leren niet alleen uit boeken, maar gaan ook op pad of doen andere activiteiten in de klas zoals:

 • De Kinderboekenweek
 • Bibliotheekbezoek
 • Reken Rondje (spelletjes)
 • Sinterklaasviering (surprises)
 • Concertbezoek
 • Cultuur Workshops
 • Kerstviering
 • Juffendag 
 • Koningsspelen
 • Paasviering
 • Voetbaltoernooi

Wilt u nog meer weten over groep 6 dan vindt u alle informatie in de bijlage.

In ieder geval hebben we er alle vertrouwen in, dat we er een heel mooi en leerzaam schooljaar van gaan maken in groep 6!     

Juf Irma en juf Desirée