fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 6

Groep 6 is een kleine, levendige groep van 17 leerlingen. 
13 jongens, 4 meiden en 2 juffen gaan dit jaar weer flink aan het werk om veel te leren van en met elkaar.
 
Wat staat er dit jaar allemaal op de planning in groep 6:
- onze maandsluiting op vrijdag 21 september
- een excursie naar Hoekschewaards Landschap
- 17 spreekbeurten
- de kinderboekenweek vieren
- surprises met Sinterklaas
- een fijne kerstdienst vieren met elkaar
- 17 verjaardagen vieren en een juffendag
- iedere week 2x gymmen, op maandag en donderdag
- o.a. breuken leren met rekenen en cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
- thuis worden in alle nieuwe spellingcategorieën zoals ei/ij, au/ou, woorden met meerdere klankgroepen (eindigend op korte klank, lange klank, tweetekenklank of een medeklinker), maar ook werkwoordspelling komt volop aan bod.
- leren uit de nieuwe taalmethode, woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en taalvaardigheid
- leren over Nederland, het land, de topografie en de geschiedenis
- mooie Bijbelverhalen horen
- langere en moeilijkere woorden lezen
- zorgen dat het fijn is voor iedereen in de klas en op school
 
 
En de link naar de pdf van de infobrief,informatieavond gr.6 2018.doc.pdf