fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Welkom in groep 8

Groep 8: 29 vrolijke kinderen en twee enthousiaste juffen!

Groep 8 is een gezellige groep die les krijgt van juf Eline en juf Chiela. 

Op maandag, dinsdag en woensdag (om en om met juf Chiela) staat juf Eline voor de klas, op donderdag en vrijdag juf Chiela.

Een schooldag in groep 8 ziet er als volgt uit: We beginnen met een inloop waarin we werken aan de weektaak en lekker lezen. Tot de pauze rekenen we, de sommen worden steeds moeilijker in groep 8 dus uitdaging genoeg. Na de pauze is er spelling, taal, lezen en engels en in de middag zijn er de zaakvakken, muziek, drama of crea. Op maandag en woensdag gymmen we in de sporthal, we krijgen les van meester Bob.

 

Wat gaan we dit jaar allemaal doen? ( behalve natuurlijk heel veel leren)

- een excursie naar Hoekschewaards Landschap.

- een gastles van iemand die over WO2 komt vertellen

- spreekbeurten

- de kinderboekenweek vieren

- surprises met Sinterklaas

- een kerstviering

- maandsluiting over een thema waar we de afgelopen weken aan gewerkt hebben

- 29 verjaardagen vieren en een juffendag

- iedere week 2x gymmen, op maandag en woensdag

- leren over de werelddelen, de topografie, de natuur en de geschiedenis van Nederland en Europa.

- luisteren naar mooie Bijbelverhalen

- feestdag

- natuurlijk op kamp!!!!

- en……... de eindmusical!!