fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Welkom in groep 8

Groep 8: 27 vrolijke kinderen en twee enthousiaste juffen!

Groep 8 is een gezellige groep die les krijgt van juf Eline en juf Angela. 

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag staat juf Eline voor de klas, op vrijdag juf Angela.

Een schooldag in groep 8 ziet er als volgt uit: We beginnen met een inloop waarin we werken aan de weektaak en lekker lezen. Tot de pauze rekenen we, de sommen worden steeds moeilijker in groep 8 dus uitdaging genoeg. Na de pauze is er spelling, taal, lezen en engels en in de middag zijn er de zaakvakken, muziek, drama of crea. Op woensdag & donderdag gymmen we in de sporthal, we krijgen les van meester Duncan.

 

Wat gaan we dit jaar allemaal doen? ( behalve natuurlijk heel veel leren)

- een excursie naar Hoekschewaards Landschap.

- een gastles van iemand die over WO2 komt vertellen

- spreekbeurten

- de kinderboekenweek vieren

- surprises met Sinterklaas

- een kerstviering

- maandsluiting over een thema waar we de afgelopen weken aan gewerkt hebben

- 27 verjaardagen vieren en een juffendag

- iedere week 2x gymmen, op woensdag & donderdag

- leren over de werelddelen, de topografie, de natuur en de geschiedenis van Nederland en Europa.

- luisteren naar mooie Bijbelverhalen

- feestdag

- natuurlijk op kamp!!!!

- en……... de eindmusical!!