fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingvolgsysteem

Door middel van het LVS wordt vanaf groep 1 de ontwikkeling van uw kind in kaart gebracht.

In groep 1 en 2 wordt de zogeheten functie ontwikkeling (ook wel zintuiglijke ontwikkeling genoemd) en sociaal emotionele ontwikkelingen bijgehouden in Zien en de leerlijnen in Parnassys. 

De leervoorwaarden ontwikkeling wordt ondersteund door middel van het landelijk genormeerde CITO Rekenen en Taal voor kleuters.

Vanaf groep 3 hanteren we, buiten de school- en methode gebonden toetsen, het CITO LiB voor technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling.
We vergelijken de ontwikkeling van uw kind met behulp van deze toetsen met het landelijk gemiddelde en op grond van de resultaten passen wij ons onderwijs aan.

De sociaal emotionele ontwikkeling wordt bijgehouden in Kindbegrip.