fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

IB-ers

Binnen de school is een systeem voor de zorg- en aandachtskinderen.
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het primaire onderwijs- en ontwikkelproces in de klas.
Mochten er problemen optreden, dan bespreekt de groepsleerkracht deze met u als ouders en de intern begeleider.

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg. De intern begeleiders hebben aanvullende opleidingen en cursussen gevolgd, zodat zij de zorg voor uw kind goed in kaart kunnen brengen en op kunnen zetten binnen de school.

Er wordt duidelijk in kaart gebracht wat de stimulerende factoren en de belemmerende factoren voor uw kind zijn.
Deze worden breed in kaart gebracht, er wordt gekeken naar: het kind zelf, de klas waar het kind in zit, de groepsleerkracht(en) en de thuissituatie. Wanneer uw kind extra zorg nodig heeft, vinden er  gesprekken volgens een vaste cyclus plaats met de groepsleerkracht, de intern begeleider (eventuele externe deskundigen) en u als ouder. Alles om de zorg en begeleiding goed op elkaar af te stemmen.De intern begeleider is er verantwoordelijk voor dat gemaakte afspraken uitgevoerd worden en dat er sprake is van een doorgaande lijn gedurende de jaren dat uw zoon/dochter op De Molenwiek zit.